İnhibitörlü Kireç Tortu ve Pas Sökücü

 Zamanla oluşan Kireç Tortu ve Pas tabakaları Sökücüsü Kireç, Tortu, Kir, Pas ve yosun tortularını yapısallığını çözerek eriten ve yapısında ki özel koruyucu İnhibitörleri ile metal ve elastomerlere zarar vermeden temizliği gerçekleştiren çok amaçlı bir İnhibitörlü Kireç Tortu ve Pas Sökücü üründür.

Zamanla oluşan Kireç ve Tortu tabakaları Sökücüsü kireç, tortu, kir, pas ve yosun tortularını yapsallığını çözerek   eriten ve yapısında ki özel koruyucu inhibitörleri ile metal ve elastomerlere zarar vermeden temizliği   gerçekleştiren çok amaçlı bir üründür.

 İnhibitörlü Kireç Tortu ve Pas Sökücü

1) Kireç nasıl oluşur ?

Birinci oluşum şekli: Suyu sert yapan Kalsiyum Karbonat (Kireç) ve Magnezyum Karbonat su soğukken eriyik halde kalır ve su ısındıkça kristalleşerek katı hale dönüşür. Bu taş oluşumu su sıcaklığı yaklaşık 34 °C civarında başlar ve su ısındıkça hızlanır.

İkinci oluşum şekli: Soğutma kulelerinde olduğu gibi, bir kısım suyun faz değiştirerek buharlaşması sonunda, (buharlaşan su ‘saf’ olduğundan) geriye kalan suda eriyik halde bulunan minerallerin konsantrasyonu artar. Doymuş hale gelen su minerallerinin bir kısmını atar ve sonuçta mineral kristalleri (taş) oluşur.

2) Kirecin işletmeye zararları nelerdir?

Tesisatta oluşan kireçtaşı İZOLASYON etkisi yapar. 1 mm kalınlıktaki kireçtaşı enerjinin yaklaşık %7 fazla harcanması anlamına gelir.

Tesisatın TIKANMASINA neden olur. Boyler, fıskiye gibi yerlerin tıkanması üretimin durması anlamına gelir.

Kireçtaşının yığılması sonucu istenmeyen ağırlıklar oluşur ve su soğutma kuleleri gibi cihazların içi çöker.

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

•Her türlü ısıtma ve soğutma sistemlerinde oluşan kireç, tortu, pas tabakalarını bünyesine alarak eriten asidik temizleyicidir.

•Bakır, kurşun, bronz, pirinç, demir, çelik gibi metallerde oluşan oksidasyonun, kireç ve tortunun pasın temizlenmesinde yüksek performans gösterir.

KULLANIM ALANLARI

•Soğutma suyu ve boru sistemlerinde, tekstil endüstrisinde nemlendirme ünitelerinin ve fıskiyelerin temizliğinde, buhar kazanları, buhar jeneratörleri ve ısıtma sistemlerinin kireç ve tortu tabakalarından arındırılmasında kullanılır.

•Kalorifer kazanı, boyler, cooler, çiller sistemleri ve soğutma kulelerinin iç temizliklerinde kullanılır.

•Kauçuk veya plastik sektöründe kullanılan enjeksiyon makinelerinin ve üretim kalıplarının sistem ve su kanallarında oluşan kireç, tortu temizliğinde kullanılır.

•Gemilerde, otobüslerde, trenlerde, iş makinelerindeki motorların radyatör ve su sistemlerinin genel temizliğinde kullanılır.

•Buhar kazanları, buhar jeneratörleri ve ısıtma sistemleri içinde oluşan kireç ve tortu temizliğinde kullanılır.

•Deniz ve kara taşıtlarının motorlarında silindir cidarına yapışan kireç ve tortunun temizlinde kullanılır.

•Beton karımı ve nakliyesi yapan araçların kaporta ve boyalı aksamında yapılan temizliklerde kullanılır.

•Mutfak ve yemekhanelerdeki kireçli ekipman temizliğinde de kullanılır.

İŞLETMEYE SAĞLADIĞI FAYDALAR

•Kireç tortusunu bünyesine alarak erittiği için sistemde tıkanmalara sebebiyet vermez.

•İşletmeye enerji tasarrufu sağlar.

•Yüksek konsantrasyonu sayesinde oldukça ekonomiktir, işletmeye kar sağlar.

UYGULAMA ŞEKİLLERİ

•Daldırma, fırçalama, devirdaim ve püskürtme yöntemleriyle uygulanılır.

•50 °C 'ye kadar ısıtmada işlem hızı artar.

•Isının 60 °C' nin üzerine çıkmasını önleyiniz.

•Hafif  kirliliklerde : 1 birim PROMAX RUST POWER EXTRA / 20 birim birim suyla karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.

•Orta kirliliklerde   : 1 birim PROMAX RUST POWER EXTRA / 10 birim birim suyla karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.

•Ağır kirliliklerde   : 1 birim PROMAX RUST POWER EXTRA / 5 birim birim suyla karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.

HİÇ BİR ŞEKİLDE BAŞKA BİR KİMYASAL İLE KARIŞTIRIP DENEME YAPMAYINIZ REAKSİYONDAN DOĞACAK ZARARLAR OLABİLİR. BU NEDENLE FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.